Chậu đất nung Ly gờ cao

Chậu đất nung Ly gờ cao là chậu đất nung phổ thông nhất, phù hợp trồng với tất cả các loại cây. Chậu nhìn rất nhã mắt và không kén cây trồng.

Danh mục: Từ khóa: