Chậu đất nung Trứng Vĩnh Long

Chậu đất nung Trứng Vĩnh Long là chậu đất nung dáng trứng có màu loang trắng nhạt đặc trưng của đất nung Vĩnh Long. Chậu nhìn rất nhã mắt và không kén cây trồng.

Danh mục: Từ khóa: