Chậu đất nung đầu đạn

Chậu đất nung đầu đạn có hình dáng cao độc đáo. Chậu nhìn rất nhã mắt và không kén cây trồng.

Danh mục: Từ khóa: