Chậu đất nung Ly gờ bẹt

Chậu đất nung ly gờ bẹt là chậu đất nung có hình dáng chậu trơn cơ bản, phù hợp với trồng mix tiểu cảnh, sen đá hoặc xương rồng.

Danh mục: Từ khóa: