Chậu đất nung Trụ bo lưới

Chậu đất nung trụ bo lưới là chậu đất nung cỡ vừa họa tiết lưới đan xen. Chậu nhìn rất nhã mắt và không kén cây trồng.

Danh mục: Từ khóa: