Chậu đất nung họa tiết hoa cúc

Chậu đất nung họa tiết hoa cúc là chậu đất nung cỡ nhỏ có họa tiết hoa cúc. Chậu nhìn rất nhã mắt và không kén cây trồng.

Danh mục: Từ khóa: