Chậu đất nung chữ nhật bo

Chậu đất nung lu tròn có các size từ nhỏ đến lớn. Chậu nhìn rất nhã mắt và không kén cây trồng.

Danh mục: Từ khóa: