Chậu đất nung Bộ vót chỉ

Chậu đất nung vót chỉ cặp 3 là chậu đất nung có 3 size với họa tiết kéo chỉ vòng quanh chậu. Chậu nhìn rất nhã mắt và không kén cây trồng.

Danh mục: Từ khóa: