Chậu đất nung vót họa tiết

Chậu đất nung vót họa tiết có các size từ nhỏ đến lớn. Chậu nhìn rất nhã mắt và không kén cây trồng.

Danh mục: Từ khóa: