Chậu đất nung ly gờ wax

Chậu đất nung ly gờ wax là chậu đất nung cỡ nhỏ có wax họa tiết. Chậu nhìn rất nhã mắt và không kén cây trồng.

Danh mục: Từ khóa: