Chậu trồng cây thông minh Legrow – Magical Plant Clock

Chậu trồng cây thông minh Legrow – Magical Plant Clock là bộ sản phẩm của Legrow bao gồm 3 chậu trồng cây thông minh và 1 đồng hồ hoạt động bằng năng lượng sạch, không cần dùng pin.

Danh mục: Từ khóa: