Chậu trồng cây thông minh Legrow – Family Green

Chậu trồng cây thông minh Legrow – Family Green là bộ sản phẩm của Legrow bao gồm 3 chậu trồng cây thông minh và 1 đế sạc di động, phù hợp với mọi không gian làm việc tại văn phòng hoặc gia đình.

Danh mục: Từ khóa: