Chậu xi măng trụ tròn

Các chậu xi măng đá mài trụ tròn để trồng các cây cảnh cao và đan xen thêm các cây tầng thấp phía dưới như dương xỉ, vảy rổng.

Danh mục: Từ khóa: