Chậu xi măng bầu cao

Chậu xi măng than đá bầu cao có các kích thước (Miệng x Cao) như sau:

  • 58×68
  • 44×54
  • 33.5×41.5
  • 20×30.5

Lưu ý: Mua theo cặp sẽ có giá tốt hơn

Danh mục: Từ khóa: