Chậu sứ men mát đốt trúc

Chậu sứ men mát đốt trúc có kích thước (Miệng x Cao) như sau:

  • 9×8.5
  • 11.5×11
Danh mục: Từ khóa: