Chậu xi măng nhẹ bầu

Chậu xi măng nhẹ hình bầu có các kích thước (Miệng x Cao) như sau:

  • 26×40
  • 42×42
  • 37×32
  • 30×50
  • 36×56
  • 38×55 (sọc chỉ)
Danh mục: Từ khóa: